Ekologiczne Pakowanie: Strategia „No Plastik”

Strategia „No Plastik”

Ekologiczne Pakowanie: Strategia „No Plastik”

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, wiele firm i rządów podejmuje kroki mające na celu redukcję plastiku w opakowaniach, wdrażając strategie takie jak „No Plastik”. Takie inicjatywy mają na celu zmniejszenie ilości plastiku w środowisku, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego.

Inicjatywy Przemysłowe

Jednym z liderów, jest wiodąca firma rynku FMCG, która zobowiązała się do znacznej redukcji plastiku w swoich produktach. Do 2025 roku firma planuje zredukować użycie pierwotnego plastiku o połowę, co oznacza ograniczenie zużycia plastiku o ponad 100,000 ton. Firma zwiększa również wykorzystanie plastiku z recyklingu (PCR), który już teraz stanowi około 10% ich całkowitego zużycia plastiku. Przykładem innowacji jest wprowadzenie papierowych opakowań na lody, co pozwala zaoszczędzić około 4500 ton plastiku​​.

Inicjatywy Rządowe

W Stanach Zjednoczonych administracja rządowa zaprezentowała projekt „National Strategy to Prevent Plastic Pollution”, mający na celu eliminację emisji plastiku do środowiska do 2040 roku. Strategia ta obejmuje trzy główne cele: redukcję zanieczyszczeń podczas produkcji plastiku, poprawę zarządzania odpadami po użyciu oraz zapobieganie przedostawaniu się plastiku do wód. EPA (Environmental Protection Agency) koncentruje się na współpracy z przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami, aby wdrożyć te zmiany​.

Strategia Unii Europejskiej

W Europie, strategia dotycząca plastiku jest kluczowym elementem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i obiegu zamkniętego. Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy mające na celu poprawę recyklingu plastików oraz zmniejszenie ilości odpadów plastikowych. Obejmuje to dyrektywę dotyczącą jednorazowych produktów plastikowych oraz restrykcje dotyczące mikroplastików w produktach. UE planuje również zainwestować dodatkowe 100 milionów euro w rozwój bardziej inteligentnych i łatwiejszych do recyklingu materiałów plastikowych​​.

Wnioski

Strategia „No Plastik” to kompleksowe podejście do ograniczenia wpływu plastiku na środowisko. Obejmuje działania na wielu poziomach – od innowacji w projektowaniu opakowań, przez regulacje rządowe, po globalne partnerstwa. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zmniejszenie ilości plastiku trafiającego do środowiska, ale także stworzenie bardziej zrównoważonego modelu gospodarki, który chroni naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Więcej: Pakowanie Ekologiczne i PaperWrap.pl


Aktualności